Մոռացկոտ դդումը 🎃🎃

Լինում է, չի լինում մի փոքր դդում։ Նա շատ է սիրում դդմի կուտ։

Նա գնում է պարի ։Նա մի անգամ հանդիպեց իր ընկերոջը և ասաց.

-Դու կցանկանաս գաս պարի. -ասաց դդումը ։

-Ոչ , ես պար չեմ սիրում,- ասաց խնձորը ։

– լավ. ուրեմն ես մենակով կգնամ պարի, ընկեր Լիլիթի մոտ,- ասաց դդումը։

Դդումը մենակ ու մենակ գնաց պարի։

Իսկ հետո դդումը հիշեց, որ իր պայուսակը տանն է մոռացել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *